Coğrafya Hocası - Aşkın yeni adı Coğrafya - Part 14
Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya

Köyaltı Yerleşmeleri

Köyaltı Yerleşmeleri Şekil ve fonksiyonları bakımından şehir, kasaba ve köyleri birbirinden ayırmak nasıl mümkün ise, köyaltı (henüz köy niteliğine ulaşamamış) iskan şekillerini de ayrı bir grupta ele almak mümkündür. Ülkemizde köyaltı iskan şekillerinin sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, köy sayısından çok daha fazla olduğu bir gerçektir. Köyaltı yerleşmelerinin en basitini “iskan çekirdeği” oluşturur ki bu tip iskan sadece tek bir ev ve onun eklentisinden meydana gelmiştir. Daha sonra birkaç ev ve eklentilerinin bir araya gelmesi ile oluşan “iskan grubu” ile devam eden köyaltı yerleşmeleri, mahalle, kom, çiftlik, mezra, yayla, divan ve oba gibi çok çeşitli yerleşme tipleri ile köye kadar...

Türkiye’nin Delta Ovaları Haritası

Türkiye’nin Delta Ovaları Haritası Haritanın yüksek çözünürlüğe sahip olanını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.      

LYS Coğrafya 2013 Çıkmış Sorular ve Cevapları

2013 LYS 3 ve 4’te Çıkmış Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 Soruları ve Cevapları                 LYS-3 Coğrafya-1       LYS-4 Coğrafya-2

Seçmeli Coğrafya 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Örneği 2014

Seçmeli Coğrafya 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Örneği 2014 Klasik olarak hazırlanmış bir sınav. iyi çalışmalar                

10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Örneği 2014

10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Örneği 2014 Klasik olarak hazırlanmış bir sınav. iyi çalışmalar                

Türkiye’nin Dağları

Türkiye’de Dağların Coğrafi Dağılışları l- Kuzey Anadolu Dağları: Alp sisteminin ülkemizdeki kuzey kanadını meydana getirmektedirler. Bunlar Kocaeli yarımadasının doğusundan başlayarak Gürcistan sınırına kadar uzanırlar. Yıldız Dağları, Trakya’nın kuzeyinde, Karadeniz kıyısına paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanırlar, 800 ile 1000 m arasındaki yükselti, İstanbul Boğazı’na doğru alçalır ve yükseltisini tamamen kaybeder. Kuzey Anadolu dağlarının en yüksek noktası, Doğu Karadeniz’de Kaçkar Dağlarıdır (3937 metre). Kaçkar dağları üzerinde buzul şekilleri bulunmaktadır. Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım, Kalkanlı (Zigana) geçidi ile sağlanır. Orta Karadeniz’de bulunan dağlar dış kuvvetlerin etkisiyle aşınarak yükseltilerini kaybetmiştir. Burada bulunan Canik Dağları yüksek plato görünümündedir. Batı Karadeniz’de yükselti tekrar artar....

Türkiye’nin Jeolojik Evreleri (Jeolojik Devirler)

Türkiye’nin Jeolojik Zamanlara Göre Geçirdiği Evreler: A) I. Zaman (Paleozoik): Bu devir 540 Milyon yıl önce başladı ve 370 milyon yıl sürdü. Ülkemizin yerinde Tetis Denizi (Jeosenklinal-Tortullaşma Alanı) bulunuyordu. Yan basınçlara uğrayan bu kısım yer yer kıvrılıp, yükselmiş ve basıklaşmış ve de sertleşmiştir. Bu sert kütlelere Masif denir. Bu zaman arazileri yaşlı, oturmuş ve sert olduğu için deprem açısından güvenlidir. olduğu içinBu jeolojik zamanın (Karbonifer) döneminde gör ormanlar yetişmiş ve bu bitki kalıntılarının göllerde birikmesiyle Zonguldak çevresi taş kömürü yatakları oluşmuştur. Yurdumuzda 1. zamanda oluşmuş metamorfik ve tortul araziler bulunur. Türkiye’nin remelini oluşturan metamorjik araziler, Yıldız Dağları, Güneydoğu Toroslar, Batı...

9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Örneği 2014

9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Örneği A- B grupları şeklinde hazırlanmış. Karma bir sınav. iyi çalışmalar            

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Sunu)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları hakkında hazırlanmış güzel bir sunum. iyi çalışmalar            

Türkiye’nin Bor Madeni Yatakları Haritası

Türkiye’nin Bor Madeni Yatakları Haritası Haritanın yüksek çözünürlüğe sahip olanını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.      


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status