Coğrafya Hocası - Aşkın yeni adı Coğrafya - Part 12
Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya

Mart Ayı Coğrafya Zümre Toplantı Tutanağı Örneği

Sevgili Meslektaşlarım Yeni Yönetmelikte geçen aşağıdaki ifadeden dolayı bazı okullarda Müdürler Aylık zümre öğretmenler toplantısı yapılmasını ve tutanak tutulmasını istiyormuş. Bizde örnek olarak Mart ayının zümre öğretmen tutanak örneklerinden paylaşmak istedik. Umarım işinize yarar. Yönetmelikte geçen madde; Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde...

Derece Terfi Formu

Derece terfi formu. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.                  

Güneş Sistemi, Gezegenler ve Uyduları

Güneş Sistemi, Gezegenler ve Uyduları Güneş sistemi, güneşin çekim kuvvetinin etkisiyle; gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların yine güneş etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğudur. Güneş sisteminin oluşumu ile ilgili olarak bir çok teori vardır. Ancak en çok bilinen ve doğruluk payı en yüksek olan teori 1796 ‘da matematikçi Simon Laplace tarafından bağımsız olarak ortaya atılan Kant-Laplace (Nebula) teorisidir. Bu teoride güneş sisteminin 4,6 milyar yıl önce dev bir moleküler bulutunun çökmesiyle oluştuğu ileri sürülmektedir. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ve diğer gök cisimleri çekim kuvvetinin etkisiyle güneş etrafında ve belli bir yörünge üzerinde dönmektedirler. Çapı 30 ışık yılı yani...

Rüzgarlar

Rüzgarlar YERYÜZÜNDE ESEN BAŞLICA RÜZGARLAR 1) SÜREKLİ RÜZGÂRLAR Yeryüzündeki sürekli alçak basınç ve yüksek basınç kuşakları arasında, yıl boyunca esen rüzgârlara sürekli rüzgârlar denir. Bu rüzgârlar okyanus akıntılarına yön verir ve yeryüzünün geniş alanlı iklimlerin (makroklima) üzerinde etkili olurlar. a) Alize Rüzgârları Her iki yarım kürenin 30° DYB’den Ekvator’daki TAB’ye doğru esen rüzgârlara alize rüzgârları denir. Yerden yükseklerde, Ekvator’dan 30° enlemlerine esen rüzgârlara da ters alize denir. Bu rüzgârlar dönenceler civarında merkezkaçın etkisiyle hem bu enlemlerde basıncın artmasına (30° DYB) hem de çöllerin oluşmasına neden olurlar. Özellikleri: • Her iki yarım küredeki 30° DYB’den Ekvator’daki TAB’ye doğru esen rüzgârlardır. •...

Rüzgarlar ve Özellikleri

Rüzgarlar ve Özellikleri Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden, yatay yönlü hava hareketlerine rüzgâr denir. Rüzgârın özellikleri: • Hızı • Yönü • Frekans RÜZGÂRIN HIZ ÖZELLİĞİ Yatay hava hareketinin birim zamanda yaptığı yer değiştirme hareketidir. Rüzgâr hızını ölçen alete anemometre denir. Rüzgârın hızı saniyede metre (m/sn) veya saatte kilometre (km/h) olarak ifade edilir. Rüzgârlar, hızlarına göre hafif, orta ve şiddetli olarak gruplandırılır. RÜZGÂRIN HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Basınç Farkı Rüzgârın hızını belirleyen en önemli faktördür. Basınç farkı fazla ise rüzgâr hızlı, basınç farkı az ise rüzgâr yavaş eser. (d’nin hızı > a,b,c,e’nin hızından) 2. Basınç Merkezleri Arasındaki Uzaklık Basınç farkı...

Aurora (Kutup Işıkları)

Aurora (Kutup Işıkları) Auroralar (kuzey/güney kutup ışıkları), özellikle kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, dünyanın mânyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonuncu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Bu ışımalar, genellikle geceleri gözlemlenir, ağırlıklı olarak İyonosfer’de meydana gelir. Kutup aurorası veya kutup ışıkları olarak da anılır. Bu olgu yaygın olarak 60 ve 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görünür, bu da arktik ve antarktik kutup dairelerinin içine düşer. Kuzey enlemlerde bu etki aurora borealis (veya kuzey ışıkları) olarak adlandırılır. Aurora kelimesi Roma Şafak Tanrıçası’nın isminden gelir. Boreas da Yunancada kuzey rüzgarına Pierre Gassendi tarafından 1621 de verilen isimdir. Aurora borealis’in görünme...

Coğrafya

Coğrafya Coğrafya, istatistik bilgiler ve kuru bilgiler yığını değildir. Akarsuların uzunlukları, dağların yükseklikleri, ülkelerin yüz ölçümü, nüfusu, coğrafî bölgelerin nüfusları, yüz ölçümleri, buralardan sağlanan tarım­sal ürünlerin miktarı, bu miktarın Türkiye ekonomisindeki % oranı, bölgelerdeki büyük ve küçük baş hayvan sayıları, kentlerin son nüfus sayımındaki nüfusun miktarı gibi istatistik bilgiler kısa zamanda unutulabilir. Bunların bazıları ise zamanla değişen değerlerdir. Öğrenilmesinin insanlara bir şey kazandırmadığı bu kuru bilgilerle, bir sonuca varılması mümkün değildir. Gerektiği zaman istatistik bültenlerinden ve atlaslardan bulunabilen bu ve ben­zeri bilgilerin Coğrafya gibi gösterilmesi Coğrafyaya yapılan kötülüklerin en büyüğüdür. Coğrafya “en”ler bilimi de değildir. Dünya’nın en uzun akarsuyu, en...

Dünya’yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım

Dünya’yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım Ulaşım: İnsanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin, haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım veya ulaştırma denilmektedir. Bir ülkenin ekonomik kaynaklarının değerlendirilmesi, diğer ülkelerle ticari, kültürel vb. ilişkilerin kurulabilmesi bakımından ulaşım sistemlerinin önemi büyüktür. Küreselleşme ve iletişim olanakları sürekli artan dünya ülkeleri içinde gelişmiş bir ulaşım sistemine sahip olmayan bir ülke, dünya ile bağlantısını en alt düzeye indirmiş demektir. Ülke içi ulaşım sistemlerinin de gelişmemiş olması bölgeler arasındaki İlişkileri kısıtlar. Bir bölgenin fazla yetişen tarımsal ürünü veya sanayi maddesi, ulaşım sistemleri aracılığı ile o ürün veya maddeden yoksun alanlara iletilebilir. Ulaşım, sadece ekonomik...

Coğrafya 12 Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı Örneği

Coğrafya 12 Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı Örneği Çoktan seçmeli olup 25 sorudan oluşuyor. iyi çalışmalar                  

Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan Ülkeleri (Sunu)

Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan Ülkeleri Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan Ülkeleri Hakkında genel bilgiler veren bir sunum. iyi çalışmalar                


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status