Konu Anlatımı | Coğrafya Hocası

"Konu Anlatımı" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Türkiye’de Sanayi ve Dağılışı

Türkiye’de Sanayi ve Dağılışı 80 yıl önce makinesi olmayan, her türlü sanayi ürününü başka ülkelerden alan ülkemiz Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hızla gelişmeye başlamıştır. Hammadde zengini olan ülkemiz bugün kendi ürününü kendi fabrikalarında işleyebilen bir ülke olmuştur. İşlenen ürünler ülke içine yettiği gibi dış ülkelere de satılır hale gelmiştir. Ülkemizde ilk kurulan fabrikalar; Sümerbank Dokuma Fabrikası, Beykoz Ayakkabı Fabrikası, Şeker fabrikalarıdır. Devlet desteğiyle sonra isteyen herkes sanayi yatırımlarında bulunabilmiştir. TÜRKİYE’DE SANAYİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Ulaşım, pazarlama, tüketim hammaddeye yakınlık faaliyetleri ülkemiz sanayi kuruluş yeri üzerinde önemli rol oynamıştır. Örneğin İstanbul ve İzmir’deki sanayi tesislerinin kurulması ve gelişmesinde; kara ve deniz ulaşımı,...

Şehirler ve Etki Alanları

Şehirler ve Etki Alanları Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 11. sınıf Coğrafya dersi konusu olan Şehirler ve Etki Alanları‘ndan bahsedeceğim. Bu konu bizlere şehirlerin fonksiyonları, küresel, bölgesel veya yerel etkileri hakkında bilgi verecek. Kolay gelsin iyi çalışmalar. ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI Dünyada değişik özelliklere sahip birçok şehir bulunmaktadır. Ancak bazı şehirler konumu, hinterlandı ve fonksiyonları ile oldukça gelişmekte ve dünyada sayılı şehirleri arasına girmektedir. Bu özellikleriyle küreselleşen ekonominin ve bazı faaliyetlerin kontrol merkezi durumuna gelmektedirler. Bu şehirlerin genelinin orta kuşakta yani ılıman iklim bölgelerinde olduğu görülür. Ilıman kuşakta yer alan büyük şehirlerin bazıları deniz kıyılarında limanları ve hinterlantları geniş ve güçlü...

Yeryüzündeki Büyük Biyomlar

YERKÜRE ÜZERİNDEKİ BÜYÜK BİYOMLAR Biyomlar; benzer iklim, toprak, bitki örtüsü ve doğal ortam koşullarına sahip alanların ortak adıdır. Biyomlar genel olarak karasal ve su biyomları olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Karasal biyomlar, biyomda hâkim bitki topluluğuna göre, su biyomları ise suyun kimyasal özelliğine göre sınıflandırılmaktadır. 1. KARASAL BİYOMLAR TROPİKAL YAĞMUR ORMANLARI BİYOMU *Yayılım Alanı 0-10° Kuzey ve Güney enlemleri arasında kalan Amazon ve Kongo havzaları ile Okyanusya adalarında görülmektedir. *İklim Koşulları Ekvatoral iklim kuşağında sıcaklık ortalaması 25 C°‘nin üzerindedir. Günlük ve yıllık sıcaklık farklılıkları oldukça düşüktür. Yıllık yağış miktarı 2000 mm’den fazladır. Hemen her gün şiddetli yağmurların görüldüğü bu bölgelerde,...

Biyoçeşitlilik

Canlıların Yeryüzündeki Dağılışını Etkileyen Coğrafi Faktörler FİZİKİ FAKTÖRLER 1. İklim Canlıların Dünya üzerindeki dağılışında en etkili faktör iklimdir. İklim pek çok bileşenden meydana gelir ve bu bileşenlerin her biri canlı yaşamı üzerinde farklı etkilerde bulunur. Canlılar Üzerinde Doğrudan Etkili Olan İklim Elemanları; • Sıcaklık • Rüzgarlar • Yağış İklim koşulları, en başta bitki ve toprak yapısı üzerinde etkilidir. Bu nedenle hayvan türleri yaşam ortamlarını bitki örtüsüne göre seçerler. Yani her iklim bölgesinin kendine özgü bir biyomu bulunmaktadır. Sıcaklık koşulları canlı yaşamı üzerinde belirleyici bir faktördür. Örneğin yüksek veya düşük sıcaklıkta canlı yaşamı çeşitli problemlerle karşılaşır. Eğer sıcaklık değerleri çok yüksek...

Biyosfer Biyom Habitat

Biyosferle İlgili Temel Kavramlar BİYOSFER Canlıların okyanusların dibinden atmosferde yükselebildikleri en yüksek seviyeye kadar olan bölüme biyosfer denir. Biyosfer kelimesi “canlı küre” anlamına gelmektedir. Canlılar toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıya kadar olan kısımlarda yaşamaktalarsa da insanoğlunun beşeri etkileri bu derinliği yüzlerce metreye kadar indirmiştir. Atmosferde ise kuş ve mikroorganizmaların yüzlerce metre yükseğe kadar çıkmaları biyosferin, yerin üzerinde ve altında geniş bir katman halinde uzanmasını sağlar. Yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500-6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabilir. Denizin altında 5000 m derinlikte canlıların yaşadığı saptandığından bu da biyosferin alt sınırını oluşturur. Biyosferin toplam kalınlığı yaklaşık 16...

Japonya

Ekonomik Mucizenin Ülkesi: Japonya KİMLİK KARTI Yüz ölçüm : 377.815 km2 Nüfus: 127.333.002 kişi İdare Şekli: Anayasal monarşi Başkent: Tokyo Dil: Japonca Din: Şintoizm, Budizm Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 23.100 USD Nüfus Artış Hızı: %o 2 Ortalama Yaşam Süresi: E: 77, K: 83 yıl Kent Nüfus Oranı: % 79 Ekonomik Açıdan Faal Nüfus Oranı: % 68 Okur-Yazar Oranı: % 99 JAPONYA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1. Kısa Tarihçesi Japon adalarının tarihçesi oldukça eskiye dayanmaktadır. Buraya insanların, günümüzden 100.000 yıl önce yerleştikleri tahmin edilmektedir. Japon imparatorluğu özellikle 18.yüzyıldan itibaren Dünya sahnesinde önemli bir aktör haline gelmiştir. Japon imparatorlarının Batıyı tanıma ve buralarda...

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları 1923-1932 Dönemi • Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ekonomisi ağır geçen savaşlar, mağlubiyetler, kapitülasyonlar nedeniyle oldukça kötü durumdaydı. • Ülkenin içinde bulunduğu geri kalmışlık nedeniyle acilen ekonomik çalışmalar yapılması gerektiği düşünülerek 1923 İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. • Bu kongre Türkiye’nin kuruluş sürecinde ekonomik eğilimlerin belirlenmesi bakımından belirleyici olmuştur. • Bu evrede devlet serbest piyasa ekonomisini desteklemiştir. Özel girişimciliği desteklemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan başlıcaları şunlardır; • İş Bankası (1924) ve Sanayi-Maadin (1925) Bankalarının kurulması. • Aşar Vergisinin kaldırılması (1925) • Çiftçiye kredi olanakları verilmesi (1926) • Teşvik-i Sanayi kanununun çıkarılması (1926) • Madenler ve sigara üretimi devlet...

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı Ekonomi üç temel sektör üzerinde gelişme göstermiştir. Bunlar birincil (tarım), ikincil (Sanayi) ve üçüncül (hizmet) olarak gruplandırılmaktadır. Nüfusun sektörel dağılımı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilgili en önemli kriterlerden biridir. Türkiye’de nüfusun önemli bir bölümü hizmet ve tarım sektörlerinde çalışmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu ana sanayi sektöründe beklenen atılım yapılamamıştır. Son yıllarda sanayi sektörünün de giderek önem kazanmasıyla Türkiye’nin yakın gelecekte bir sanayi ülkesi olması beklenmektedir. TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye ekonomisi hem fiziki hem de beşeri faktörlerden etkilenmiş, gelişiminde bu faktörlerin doğrudan etki olmuştur. Ekonomiyi etkileyen faktörler temelde ikiye ayrılmaktadır. A. FİZİKİ...

Türkiye’deki Milli Parklar

Türkiye’deki Milli Parklar Karatepe – Aslantepe Milli Parkı (1958- Osmaniye) Osmaniye ili Kadirli ilçesi çevresindedir. 7.715 hektarlık bir alana sahiptir. Park alanında Genç Hitit İmparatorluğuna ait tarihi kalıntılar yer alır. Aslantaş barajı da park sınırları içerisinde yer alır. Park sınırları içerisinde yaban domuzu, karaca, tilki ve keklik bulunmaktadır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı (1958- Yozgat) Yozgat ili çevresinde iyi korunmuş karaçam ormanları, 26 çeşit endemik bitki türü, tavşan, tilki, ötücü kuş ve sürüngenler yaşamaktadır. Başlangıçta 264 hektar olarak kurulan park alanı sonradan yapılan ağaçlandırma ile 800 hektar büyüklüğe ulaşmıştır. Kuş Cenneti Milli Parkı (1959- Balıkesir, Manyas ) Kuş cenneti milli parkı...

Dünya’nın 7 Harikası (New7Wonders)

Dünya’nın 7 Harikası (New7Wonders) Dünyanın yedi harikası günümüzde iki çeşide ayrılmıştır. Bunlardan ilki UNICEF tarafından seçilmiş Dünyanın yedi harikası ve 2005 yılında “Dünya yeni yedi harikasını seçiyor” sloganıyla New7Wonders adlı organizasyon Dünya üzerinde 100 milyon kişinin katıldığı (Cep telefon ve internet yoluyla) bir anket sonucunda yeni Dünyanın yedi harikasını seçmiştir yalnız UNICEF bu seçilmiş harikaları herkes kendi ülkesindeki yapıyı ve tamamen kişisel görüşlerden oluştuğu için tanımadığını ve geçerli olanın değişmediğini dile getirmiştir. UNICEF‘ın seçtiği yapılardan günümüzde yalnızca Keops piramitlerinin ayakta kalması nedeniyle yeni seçilen yapıtlar ilgi görmüş ve insanlar yeni seçilen Dünyanın yedi harikasına’da önem vermiştir. Bu nedenle biz yeni...


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status